– Linda Åkenes

Verk

Trykk

Oversikt Tittel – Mål – Pris

Nyere verk

2020 – d.d.

Tidligere verk

2015 – 2019

Historier på et lerret

Kunstbok

Utstillinger

Aktuelle prosjekter

Kunstaften

Bobler i glasset og bobler på lerretet